ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 2020-11-12

 

 

Το Reebok είναι επωνυμία της adidas AG (Adi-Dassler Strasse 1, 91074 Herzogenaurach, Germany). Η λειτουργία του ιστότοπου και της εφαρμογής που επισκέπτεστε γίνεται από τις υπεύθυνες οντότητες της adidas στη χώρα όπου είναι εγγεγραμμένος ο ιστότοπος ή/και η εφαρμογή.

 

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου («Δήλωση») παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η adidas («adidas», «εμείς», «εμάς») συλλέγει και χρησιμοποιεί τα «δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα» (πληροφορίες που παρέχονται από εσάς ή άλλους που μπορούμε να συνδέσουμε μαζί σας). Σας παροτρύνουμε να επανεξετάζετε την παρούσα δήλωση και άλλες ανακοινώσεις απορρήτου που δημοσιεύονται από εμάς συχνά, καθώς μπορεί να επικαιροποιούνται ώστε να αντικατοπτρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 

Η παρούσα δήλωση ισχύει για τους διάφορους σκοπούς και σενάρια, όταν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται απευθείας από τους ιστότοπους ή τις εφαρμογές μας που λειτουργούν οι υπεύθυνες οντότητες που προσδιορίζονται στην παρούσα δήλωση, καθώς και όταν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα λαμβάνονται από άλλες πηγές και όχι απευθείας από εσάς και χρησιμοποιούνται από τις υπεύθυνες οντότητες της adidas και άλλους. Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιούνται για όλα τα σενάρια που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, εάν και όπου έχουμε την άδεια και το δικαίωμα («νόμιμη βάση») να το κάνουμε. Όπου το σενάριο ισχύει αποκλειστικά για μια συγκεκριμένη πλατφόρμα που λειτουργούμε, το όνομα της πλατφόρμας θα προσδιορίζεται στο τέλος της επικεφαλίδας εντός παρένθεσης με τον εξής τρόπο: ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ - {όνομα πλατφόρμας}.

 

Διαβάστε τις γενικές πληροφορίες καθώς και τα συγκεκριμένα σενάρια κάνοντας κλικ στις σχετικές επικεφαλίδες παρακάτω. Θα πρέπει επίσης να διαβάσετε τυχόν πρόσθετες δηλώσεις απορρήτου που εμφανίζονται όταν μας παρέχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς παρέχουν λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο σενάριο, οι οποίες ενδέχεται να μην καλύπτονται από την παρούσα δήλωση.

 

Εάν έχετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις πλατφόρμες μας χρησιμοποιώντας ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (γνωστό και ως «VPN») για να αλληλεπιδράτε μαζί μας - συμπεριλαμβανομένης της πραγματοποίησης αγορών - σε μια χώρα που δεν είναι η τρέχουσα χώρα σας ή η χώρα κατοικίας σας, διαβάστε τη δήλωση απορρήτου που εμφανίζεται στη συγκεκριμένη πλατφόρμα ή πύλη για να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο οι υπεύθυνες οντότητες, οι συνδεδεμένες με εμάς επωνυμίες και οι θυγατρικές της adidas στη συγκεκριμένη χώρα χρησιμοποιούν και προστατεύουν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα.

 

 1. Ποιος είναι υπεύθυνος για τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα;

Για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση και τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία περί απορρήτου και τον ΓΚΠΔ, είναι υπεύθυνες οι παρακάτω οντότητες της adidas:

 • adidas AG - Adi-Dassler Str. 1, 91074 Herzogenaurach, Γερμανία («adidas AG»)
 • adidas Hellas A.E. - 112 Vouliagmenis Ave. & 1 Zamanou St., Glyfada, Athens, 16674, ελλάδα («Τοπική εταιρεία πωλήσεων»)

Επίσης, για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Πωλήσεις προϊόντων adidas – παραγγελίες ηλεκτρονικά και εκτός σύνδεσης
 • Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων

 

Οι παρακάτω οντότητες της adidas είναι υπεύθυνες για τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα:

 • adidas AG
 • Τοπική εταιρεία πωλήσεων
 • adidas International Trading AG - Am Platz 1b, Root D4, Luzern, 6039, Ελβετία

 

Είναι γνωστοί ως οι «από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας» της adidas σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και τους τοπικούς νόμους περί απορρήτου. Είναι από κοινού υπεύθυνοι για τον καθορισμό του λόγου («σκοπός»), του τρόπου («επεξεργασία»), και εάν («νόμιμη βάση») χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. Στην παρούσα δήλωση, τους αποκαλούμε «υπεύθυνες οντότητες» για να σας διευκολύνουμε να το κατανοήσετε.

 

Για ορισμένα σενάρια που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, μπορεί να υπάρχουν και άλλες οντότητες, που ανήκουν στην adidas ή/και δεν ανήκουν στην adidas, που είναι επίσης υπεύθυνες για τη χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, ανατρέξτε στο συγκεκριμένο σενάριο για περισσότερες πληροφορίες.

 

 1. Πώς ασκείτε τα δικαιώματά σας για τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα;

Έχετε όλα τα δικαιώματα που περιγράφονται παρακάτω για όλα τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται σε υπεύθυνες οντότητες. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας εγκαίρως. Εάν μια εταιρεία που δεν είναι της adidas είναι ανεξάρτητα υπεύθυνη για τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε και να διαβάσετε τη Δήλωση Απορρήτου της εταιρείας που δεν είναι της adidas για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μαζί τους. Το αίτημά σας δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί εάν δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας. Μπορεί να θέσουμε πρόσθετες ερωτήσεις επαλήθευσης εάν έχουμε εύλογες αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητά σας με σκοπό την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των δικαιωμάτων όλων των καταναλωτών μας.

 

 1. Αποκτήστε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο όλων των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από τις υπεύθυνες οντότητες.
 2. Λάβετε ένα φορητό αρχείο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μοιραστήκατε μαζί μας, ώστε να μπορείτε να το μοιραστείτε με μια άλλη εταιρεία.
 • Διαγράψτε το λογαριασμό σας και όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι συνδεδεμένα με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

 

Αυτά τα αιτήματα διεκπεραιώνονται από την αυτοματοποιημένη διαδικασία μας. Διαβάστε και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να υποβάλετε το αίτημά σας. Εάν χρειάζεστε βοήθεια κατά την εκτέλεση της διαδικασίας ή για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας, επικοινωνήστε με την τοπική ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών (https://www.reebok.com/gr/help).

 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ

 • Στους ιστοτόπους μας όπου εμφανίζεται η παρούσα δήλωση απορρήτου: κάντε κύλιση προς τα κάτω μέχρι το κάτω μέρος της σελίδας, ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Το αίτημά σας δεν θα υποβληθεί σε επεξεργασία εάν δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε ότι είστε το άτομο που ταυτοποιείται από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε στο αρχείο για νομικούς λόγους και λόγους ασφαλείας.
 • Εάν επιθυμείτε να δείτε και να λάβετε αντίγραφο των πληροφοριών σας που σχετίζονται με παραγγελίες ή/και συναλλαγές πριν και μετά την παράδοση παραγγελιών σας, κάντε κύλιση προς τα πάνω ως την κορυφή της σελίδας και ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ». Για να λάβετε τις πληροφορίες, θα πρέπει να δώσετε τον αριθμό παραγγελίας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει η παραγγελία. Λάβετε υπόψη ότι εάν έχετε αγοράσει από διαφορετικούς ιστότοπους της adidas, θα πρέπει να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία σε όλους τους ιστότοπους για να αποκτήσετε πρόσβαση στην παραγγελία που κάνατε στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Στις εφαρμογές adidas όπου εμφανίζεται η παρούσα δήλωση απορρήτου: Μεταβείτε στο λογαριασμό σας και κάντε κλικ στο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ», επιλέξτε το αίτημά σας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προχωρήσετε με το αίτημά σας.
 • Εάν επιθυμείτε να προβάλετε και να λάβετε αντίγραφο των πληροφοριών που σχετίζονται με την παραγγελία σας και τις συναλλαγές πριν και μετά την παράδοση της παραγγελίας σας, μεταβείτε στις «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» και κάντε κλικ στις «ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ». Λάβετε υπόψη ότι εάν έχετε αγοράσει από διαφορετικές ρυθμίσεις χώρας/τοποθεσίας, θα πρέπει να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία αλλάζοντας τη ρύθμιση χώρας σας και υποβάλλοντας το αίτημα από τη χώρα όπου κάνατε την παραγγελία. Αυτές οι πληροφορίες θα διαγραφούν βάσει του αιτήματός σας και θα διατηρηθούν για 10 χρόνια λόγω νομικών και συμβατικών απαιτήσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα «Πωλήσεις προϊόντων adidas» για περισσότερες πληροφορίες.

 

 1. Απόκτηση πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα

Ανατρέξτε στις λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωση απορρήτου ώστε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα εξής: α) γιατί έχουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, β) ποιες κατηγορίες δεδομένων έχουμε, γ) τι κάνουμε με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, δ) ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (και πού βρίσκονται), ε) πού ενδέχεται να μεταφερθούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, στ) για πόσο διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, ζ) εάν δεν παρείχατε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα απευθείας σε εμάς, πώς τα αποκτήσαμε, η) τα δικαιώματά σας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και η δυνατότητα περιορισμού της επεξεργασίας, και θ) εάν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για τυχόν αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, και ι) σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε πώς λειτουργεί η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αν η απόφαση σάς επηρεάζει σημαντικά.

 

 1. Επιβεβαίωση της ορθότητας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα

Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (https://www.reebok.com/gr/help) για να κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες σας και να αποκτήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας στην adidas για να κάνετε απευθείας αλλαγές.

 

 1. Κατάργηση εγγραφής από τα μηνύματα μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας

Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας από τα μηνύματα μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας μας ανά πάσα στιγμή. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Κατάργηση εγγραφής» στο κάτω μέρος κάθε μηνύματος μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

 • Περιορισμός του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα
 • Ανάκληση της συγκατάθεσής σας
 1. Εναντίωση στην εκ μέρους μας επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα με βάση «Έννομο συμφέρον» (συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης εγγραφής για τα απευθείας μηνύματα μάρκετινγκ από εμάς)
 2. Αμφισβήτηση μιας απόφασης που δημιουργείται αποκλειστικά από αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση
 3. Γενική βοήθεια

 

Επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας (https://www.reebok.com/gr/help) για γενική υποστήριξη. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ενότητα «ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» μέσω της ΒΟΗΘΕΙΑΣ.

 

 • Κατάθεση καταγγελίας στην τοπική εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική αρχή εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσαμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που αναφέρονται παραπάνω.

 

Σας καλούμε να μοιραστείτε πρώτα και να συζητήσετε τις ανησυχίες και τα παράπονά σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα ατομικά δικαιώματά σας και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με την ομάδα απορρήτου μας και τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας, αποστέλλοντας επιστολή στη Θυρίδα Εισερχομένων για Ερωτήματα και Παράπονα σχετικά με την Συμμόρφωση Απορρήτου της adidas (dataprotection@adidas.com), ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε άμεσα και, καλώς εχόντων των πραγμάτων, να επιλύσουμε τις ανησυχίες και τα παράπονά σας.

 

Εάν δεν έχει διασαφηνιστεί οτιδήποτε σχετικά με οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που αναφέρονται εδώ, συμβουλευτείτε την τοπική αρχή σας σχετικά με τα δικαιώματα σας σχετικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το νόμο και για να κατανοήσετε καλύτερα τι σημαίνουν αυτά τα δικαιώματα.

 

 

 1. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε («Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»);

Τις περισσότερες φορές, μας παρέχετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για συγκεκριμένους σκοπούς. Ωστόσο, μερικές φορές, αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, εάν έχουμε το δικαίωμα και την άδεια («Νόμιμη βάση») να το κάνουμε. Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα από άλλες εταιρείες ή πηγές για ορισμένους σκοπούς, εάν επιτρέπεται από τον νόμο. Δείτε τις παρακάτω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρείχατε άμεσα και έμμεσα σε υπεύθυνες οντότητες.

 

Πληροφορίες ταυτότητας– οποιεσδήποτε πληροφορίες που σας ταυτοποιούν ως ζωντανό άτομο. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν: Όνομα [όνομα, επώνυμο, αρχικά], Ημερομηνία γέννησης, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, του αριθμού τηλεφώνου, του μοναδικού αριθμού αναγνωριστικού καταναλωτή (συμπεριλαμβανομένου του ID μέλους σας ή του ID από οποιαδήποτε πλατφόρμα adidas), του ψευδωνύμου, του κωδικού πρόσβασης, αναγνωριστικών και τίτλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, του δακτυλικού αποτυπώματος της συσκευής σας, των κωδικών κάρτας δώρου που σας έχουν εκχωρηθεί, της ταυτότητας φύλου και της έκφρασης.

              

Στοιχεία επικοινωνίας – οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν: τον αριθμό τηλεφώνου σας, τη διεύθυνση αποστολής και χρέωσης, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αναγνωριστικό Messenger, τον τίτλο μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οποιοδήποτε άλλο κανάλι επικοινωνίας έχετε χρησιμοποιήσει για να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

 

Πληροφορίες πληρωμής, αγορών και συναλλαγών – οποιεσδήποτε πληροφορίες χρησιμοποιούμε για να συμπληρώνουμε ή σε σχέση με το αρχείο αγορών και το τιμολόγιό σας. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν: τα στοιχεία πληρωμής σας (στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ή τα τραπεζικά στοιχεία, ή στοιχεία πλατφόρμας πληρωμών), το προφίλ κινδύνου πληρωμής (παρέχεται σε εμάς από το συνεργάτη μας για τους κινδύνους πληρωμών), τα στοιχεία καλαθιού αγορών (τα προϊόντα που παραγγείλατε), τα στοιχεία παράδοσης, τη διεύθυνση αποστολής και χρέωσης, τον αριθμό παραγγελίας πελάτη, το ιστορικό αγορών από την adidas, τον αριθμό απόδειξης, το ID συναλλαγής, το ID τιμολογίου, το ID συναλλαγής καταστήματος λιανικής, την αξία αγοράς, τον αριθμό επιβεβαίωσης παραγγελίας, τον αριθμό παρακολούθησης παραγγελίας.

 

Μετρήσεις – οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να βεβαιωθούμε ότι τα προϊόντα έχουν το σωστό μέγεθος για εσάς. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν: μέγεθος παπουτσιού, μέγεθος ρούχων, ύψος, βάρος, στήθος, μέση, γοφός, εσωτερικό μήκος ποδιού, σχήμα σώματος, μέτρηση από τη φτέρνα έως το δάχτυλο.

 

Πληροφορίες τοποθεσίας - οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μάθουμε ή να εικάσουμε πού βρίσκεστε, σε πραγματικό χρόνο ή με άλλο τρόπο. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν: την τοποθεσία κατοικίας σας, την τρέχουσα τοποθεσία σύνδεσης [διεύθυνση IP], πληροφορίες θέσης συσκευής σε πραγματικό χρόνο μέσω αισθητήρων και σημάτων συσκευής, την τοποθεσία GPS (εάν θέλετε να την μοιραστείτε μαζί μας, για παράδειγμα, μέσω των ρυθμίσεων της κινητής συσκευής σας), ή πληροφορίες που μας βοηθούν να εικάσουμε πού μπορεί να βρίσκεστε, όπως ο συγκεκριμένος ιστότοπος της adidas που επισκεφτήκατε, που μπορεί να μας δώσει ενδείξεις για το πού βρίσκεστε, ή όταν «κάνετε check-in» σε μια εκδήλωση ή έναν ιστότοπο σε μια σελίδα μέσων κοινωνικής δικτύωσης που υποδεικνύει τοποθεσία και εάν τον κοινοποιείτε σε εμάς.

 

Πληροφορίες διαχείρισης μέλους – οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με την ιδιότητα μέλους στα Reebok UNLOCKED | ReebokONE. Αυτές περιλαμβάνουν: ID πηγής απόκτησης (πού εγγραφήκατε ως μέλος μας), η χώρα μέλους σας, ID μέλους Reebok UNLOCKED | ReebokONE, ημερομηνία κατά την οποία γίνατε μέλος, ID καταστήματος (εάν εγγραφήκατε σε κατάστημα λιανικής συμπεριλαμβανομένων καταστημάτων δικαιοπαρόχου), πόντοι μέλους, ιστορικό συμμετοχής, ιστορικό ανταμοιβών, κουπόνια μέλους που σας έχουν εκχωρηθεί.

 

Πληροφορίες συμπεριφοράς και προτιμήσεων- οποιεσδήποτε πληροφορίες που υποδεικνύουν την προτίμησή σας, είτε ρητά – εάν παρέχονται από εσάς – είτε τεκμαρτά. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν: προτίμηση δραστηριότητας (αθλήματα), πληροφορίες συμμετοχής σε εκδήλωση, προγράμματα άσκησης, ψηφιακές αλληλεπιδράσεις εντός καταστήματος, προτίμηση ιστότοπων/εμπορικής επωνυμίας, προτίμηση γλώσσας, προτιμήσεις για προϊόντα και χαρακτηριστικά προϊόντων, προτιμήσεις τοποθεσίας καταστήματος, το ιστορικό αγορών σας (όλα τα είδη στα καλάθια αγορών), είδη σε λίστα επιθυμιών, τυχόν λεπτομέρειες «προτιμήσεων» που μας δώσατε κατά τη ρύθμιση του προφίλ και της πλατφόρμας σας, οποιεσδήποτε πληροφορίες μας παρέχετε όταν αλληλεπιδράτε με τις κοινότητές μας, όπως την adidas Runners, συμμετέχετε σε εκδηλώσεις ή εκστρατείες ως εκπαιδευτής, μέλος ομάδας, συμμετέχων ή ως προωθητής των εκδηλώσεών μας.

 

Πληροφορίες περιήγησης- οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά σας κατά την περιήγηση. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν: το όνομα του προγράμματος περιήγησης, τη διεύθυνση IP (συμπεριλαμβανομένης διεύθυνσης IP με δίεση), τα δεδομένα clickstream, τα δεδομένα και ώρα των επισκέψεων στον ιστότοπο, το χρόνο παραμονής στον ιστότοπο, τις σελίδες που επισκεφτήκατε και τους συνδέσμους στους οποίους κάνατε κλικ στα μηνύματα μάρκετινγκ ή στον ιστότοπό μας, τη διεύθυνση URL παραπομπής που σας έφερε στον ιστότοπό μας.

 

Πληροφορίες κινητών συσκευών – οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με την κινητή συσκευή σας. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν: EUI συσκευής, ID συσκευής, δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής, πληροφορίες IP/Wifi, λειτουργικό σύστημα, δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή όταν παραχωρείται πρόσβαση, πληροφορίες σύνδεσης όταν παραχωρείται πρόσβαση στη συσκευή (όπως κάμερα).

 

Αλληλεπίδραση και δραστηριότητα μέσων κοινωνικής δικτύωσης– οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με εσάς αποκτούμε μέσω διαφορετικών καναλιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook, Instagram, Google, κ.λπ., όταν χρησιμοποιούμε αυτά τα κανάλια για διαφημιστικούς σκοπούς, για σκοπούς ανάλυσης ή για να εμπλουτίσουμε το προφίλ σας που διατηρεί η adidas. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν: οποιεσδήποτε πληροφορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που είναι δημοσίως διαθέσιμες, όπως οι τίτλοι σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλληλεπιδράσεις με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημόσιες αναρτήσεις, τα «Μου αρέσει» σας και άλλες αντιδράσεις, τις συνδέσεις σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις φωτογραφίες σας που είναι δημόσιες, ή όσους μας στέλνετε αναφέροντάς μας ή ακολουθώντας τις αναρτήσεις μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας «τίτλους» ή «ετικέτες hash», σχόλια ή μηνύματα που μοιραστήκατε μαζί μας δημόσια ή κατ' ιδίαν σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, ενδέχεται να είμαστε σε θέση να λαμβάνουμε πληροφορίες έμμεσα από εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Google, κ.λπ.) όταν διαφημίζουμε σε αυτές τις πλατφόρμες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη συμμετοχή και την ιδιότητα μέλους σας σε συγκεκριμένα θέματα ή/και ομάδες, τις ρυθμίσεις του προφίλ σας και τις προτιμήσεις σας, τη συμπεριφορά σας σε διαφορετικές πλατφόρμες που ανήκουν στην ίδια εταιρεία.

 

Αλληλογραφία – οποιαδήποτε αλληλογραφία έχετε με τις ομάδες εξυπηρέτησης πελατών ή/και τους υπαλλήλους και το προσωπικό μας. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει: γραπτή αλληλογραφία μαζί μας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ανάρτηση ή μηνύματα στις πλατφόρμες μας), και φωνητική καταγραφή που γίνεται από την Εξυπηρέτηση πελατών όταν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε.

 

Εικόνα και εγγραφή – οποιεσδήποτε καταγραφές εικόνας, φωνής ή βίντεο που έχουμε καταγράψει ή αποκτήσει και στις οποίες μπορεί να αναγνωρίζεται η ταυτότητά σας. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν: βίντεο CCTV, φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στα καταστήματα λιανικής μας ή/και σε εκδηλώσεις, βιντεοσκοπήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων ή συγκεκριμένων αλληλεπιδράσεων, φωνητική καταγραφή κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων ή αλληλεπιδράσεων (εξαιρουμένης αλληλογραφίας με την Εξυπηρέτηση πελατών), τυχόν εικόνες που μοιράζεστε μαζί μας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

 

Πληροφορίες δραστηριότητας φυσικής κατάστασης – οποιεσδήποτε πληροφορίες συνδέονται με τη δική σας δραστηριότητα φυσικής κατάστασης την οποία παρακολουθείτε χρησιμοποιώντας τις πλατφόρμες μας (συμπεριλαμβανομένης της adidas Running and Training). Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν: τύπο δραστηριότητας, απόσταση, διάρκεια άσκησης, ρουτίνα άσκησης (χρόνος έναρξης και λήξης), βαθμολογία άσκησης, ρυθμό, δεδομένα χρήσης χώρου, ταχύτητα.

 

Πληροφορίες υγείας – οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με την υγεία σας ή τα ζωτικά σας σημεία, όπως ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ), οι καρδιακοί παλμοί ανά λεπτό ή πληροφορίες για οποιαδήποτε αναπηρία. Αυτές χρησιμοποιούνται μόνο όταν μας έχετε επιτρέψει να τις χρησιμοποιήσουμε – με τη συγκατάθεσή σας - για συγκεκριμένους λόγους και σκοπούς.

 

Προσωπική γνώμη – οποιαδήποτε γνώμη μοιράζεστε μαζί μας που υποδηλώνει την άποψη και τα σχόλιά σας. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τις περιπτώσεις που μας παρέχετε σχόλια και αξιολογείτε τη βαθμολογία της υπηρεσίας ή των προϊόντων μας, ή εάν συμμετέχετε σε οποιαδήποτε συζήτηση για έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων.

 

Ευαίσθητη προσωπική γνώμη – οποιαδήποτε γνώμη μοιράζεστε που μπορεί να υποδεικνύει ή να αποκαλύπτει ορισμένα χαρακτηριστικά σχετικά με εσάς, μεταξύ των οποίων η πολιτική σας άποψη, ο σεξουαλικός σας προσανατολισμός, πληροφορίες σχετικά με τη φυλή και την εθνότητα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις ή την υγεία. Αυτές χρησιμοποιούνται μόνο όταν μας έχετε επιτρέψει να τις χρησιμοποιήσουμε – με τη συγκατάθεσή σας - για συγκεκριμένους λόγους και σκοπούς.

 

 

 1. Πώς και γιατί χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα; (Σκοπός, Επεξεργασία, Νομική Βάση);

Σε αυτή την ενότητα, παρέχουμε λεπτομέρειες για όλα τα σενάρια και τους λόγους («Σκοποί») σε σχέση με τα οποία ενδέχεται να συλλέγουμε (άμεσα και έμμεσα) και να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα από όλες τις πλατφόρμες μας.

 

#) Σκοπός – Γιατί συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα;

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – τι κάνουμε στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα;

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ - γιατί μας επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για αυτόν τον σκοπό;

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ– ποιες είναι οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που χρησιμοποιούμε για την επίτευξη αυτού του σκοπού, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μας παρείχατε για αυτόν τον σκοπό, και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε αποκτήσει από άλλες πηγές για άλλους σκοπούς; Συγκεκριμένα, αυτές είναι οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να μας έχετε δώσει ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό, αλλά είτε τις έχουμε στο αρχείο, είτε τις έχουμε αποκτήσει από διαφορετική πηγή για διαφορετικό σκοπό, και γνωρίζουμε ότι είναι συνδεδεμένες με εσάς.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ – πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για αυτόν τον σκοπό;

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ – σε ποιους (τύποι παρόχων υπηρεσιών ή εταιρειών) κοινοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για την επίτευξη του σκοπού;

 

 

 1. Λειτουργία ιστότοπου και λειτουργία εφαρμογών

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Παρακολουθούμε όλη την κίνηση στους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας, και αναλύουμε τα δεδομένα που λαμβάνουν οι διακομιστές μας για τους εξής λόγους: α) λειτουργία των ιστότοπων που είναι συνδεδεμένοι με τον τομέα και τις εφαρμογές μας, β) διόρθωση σφαλμάτων ώστε να διασφαλίζεται ότι η διάταξη και ο σχεδιασμός εμφανίζονται σωστά, και γ) διόρθωση σφαλμάτων ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ιστότοποι και οι εφαρμογές λειτουργούν σωστά, και δ) για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας.

 

Χρήση Cookies/ετικετών/pixel: ενδέχεται να συλλέγουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies, pixel και ετικέτες για τη συλλογή των πληροφοριών της συσκευής σας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ενότητα «Συλλογή πληροφοριών της συσκευής σας στον ιστότοπο και εφαρμογές μας που χρησιμοποιούν Cookies, pixel, ετικέτες και παρόμοιες τεχνολογίες».

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Έννομο συμφέρον

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    

 • Πληροφορίες ταυτότητας
 • Πληροφορίες επικοινωνίας
 • Πληροφορίες περιήγησης
 • Πληροφορίες κινητής συσκευής

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Περίοδος περιήγησης

Χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα βρίσκεστε στον ιστότοπο. Τα διατηρούμε για όσο διάστημα διαρκεί η περίοδος περιήγησής σας.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ          

 • Θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες adidas AG
 • Πάροχοι υποστήριξης διαχείρισης ιστοτόπων

 

 

 1. Ασφάλεια τομέα και δικτύου και έλεγχος ταυτότητας χρήστη

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Για να προστατεύουμε τους τομείς μας, να εντοπίζουμε ασυνήθιστες δραστηριότητες, και να αποτρέπουμε απειλές για την ασφάλεια και να προστατεύουμε τους επισκέπτες των ιστοτόπων μας από μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις (όπως χάκερ), παρακολουθούμε όλη την κίνηση στους ιστοτόπους μας, και επαληθεύουμε τις πληροφορίες σύνδεσης χρήστη χρησιμοποιώντας δείκτες για να επαληθεύουμε τα στοιχεία που μας παρέχετε και να τα συγκρίνουμε με άλλες διαθέσιμες πληροφορίες, όπως τα διαπιστευτήρια που έχετε παράσχει απευθείας σε εμάς ή σε άλλες πλατφόρμες (όπως οι Runtastic ή Facebook) ή πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο δημόσιο χώρο ώστε να διασφαλίζεται ότι μόνο «εξουσιοδοτημένοι» χρήστες έχουν πρόσβαση στους ιστοτόπους μας.

 

reCAPTCHA

Χρησιμοποιούμε reCaptcha διαχειριζόμενο από την Google στους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας για την επαλήθευση της ταυτότητας των χρηστών και την ασφάλιση των πλατφορμών μας έναντι κακόβουλου λογισμικού (ή γνωστού ως «bot») που μπορεί να εμπλέκεται σε καταχρηστικές δραστηριότητες στις πλατφόρμες μας. Το reCAPTCHA λειτουργεί με τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον υλικό εξοπλισμό σας, και το λογισμικό (για παράδειγμα, δεδομένα συσκευών και εφαρμογών). Αυτά τα δεδομένα κοινοποιούνται στην Google για ανάλυση. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω reCAPTCHA υπόκεινται επίσης στην πολιτική απορρήτου και τους όρους χρήσης της Google.

 

Χρήση Cookies/ετικετών/pixel: ενδέχεται να συλλέγουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies, pixel και ετικέτες για τη συλλογή των πληροφοριών της συσκευής σας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ενότητα «Συλλογή πληροφοριών της συσκευής σας στον ιστότοπο και εφαρμογές μας που χρησιμοποιούν Cookies, pixel, ετικέτες και παρόμοιες τεχνολογίες».

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Έννομο συμφέρον

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    

 • Πληροφορίες ταυτότητας
 • Πληροφορίες επικοινωνίας
 • Πληροφορίες περιήγησης
 • Πληροφορίες κινητής συσκευής

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Περίοδος περιήγησης

Χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα βρίσκεστε στον ιστότοπο. Τα διατηρούμε για όσο διάστημα διαρκεί η περίοδος περιήγησής σας.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ          

 • Θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες adidas AG
 • Πάροχοι υποστήριξης διαχείρισης ιστοτόπων

 

 

 1. Μόνιμη σύνδεση

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Εάν επιλέξετε να είστε μόνιμα συνδεδεμένοι, δεν χρειάζεται να συνδέεστε κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο της adidas για έως 30 ημέρες. Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα θα χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπο της adidas για να δείχνουν τις προσωπικές σας πληροφορίες: η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα χρησιμοποιείται κατά τηνολοκλήρωση της παραγγελίας ώστε να σας ενημερώσουμε για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση της παραγγελίας, το όνομά σας θα χρησιμοποιείται για εξατομίκευση και το μοναδικό σας αναγνωριστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάλυση Frontend. Λάβετε υπόψη ότι δεν θα αποθηκεύεται κατάσταση συγκατάθεσης.

Αυτές οι βασικές πληροφορίες προφίλ θα αποθηκεύονται για έως 30 ημέρες στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε για τη σύνδεση μέσα σε έναν δείκτη πρόσβασης. Ο δείκτης πρόσβασης είναι cookie μόνο για HTTP. Ο δείκτης ισχύει για 20 λεπτά εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία «να μείνω συνδεδεμένος». Μετά τη λήξη του δείκτη, δεν είναι πλέον δυνατή η πρόσβαση σε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα, και έτσι η περίοδος σύνδεσης λήγει. Για μόνιμη σύνδεση, αποθηκεύουμε επιπλέον έναν δείκτη ανανέωσης στο πρόγραμμα περιήγησης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανανέωση του δείκτη πρόσβασης εντός περιόδου 30 ημερών και για την επέκταση της περιόδου σύνδεσης με αυτόν τον τρόπο. Εάν λείπει αυτός ο δείκτης ανανέωσης (εάν δεν επιλέξατε μόνιμη σύνδεση ή εάν εκκαθαρίστηκαν τα cookies), ο δείκτης πρόσβασης δεν μπορεί να ανανεωθεί. Ως εκ τούτου, η περίοδος σύνδεσής σας δεν μπορεί να επεκταθεί και δεν θα είστε πλέον συνδεδεμένοι.

Σημείωση: εάν επιλέξατε μόνιμη σύνδεση, τα στοιχεία της προσωπικής σας διεύθυνσης μπορεί να εκτεθούν σε μη εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος, εάν ξεχάσετε να αποσυνδεθείτε από μόνιμη σύνδεση σε δημοσίως προσβάσιμη συσκευή.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Έννομο συμφέρον

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    

 • Πληροφορίες ταυτότητας
 • Πληροφορίες επικοινωνίας

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Οι πληροφορίες θα διατηρούνται στο πρόγραμμα περιήγησής σας για έως και 30 ημέρες. Μπορείτε να διαγράψετε τα δεδομένα μόνος σας, εκκαθαρίζοντας τα cookies σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας ή επιλέγοντας «Αποσύνδεση από όλες τις συσκευές μου» στην ενότητα του λογαριασμού σας.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ          

 • Θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες adidas AG
 • Πάροχοι υποστήριξης διαχείρισης ιστοτόπων

 

 1. Πωλήσεις προϊόντων adidas - παραγγελίες ηλεκτρονικά και εκτός σύνδεσης

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Για να διεκπεραιώνετε τις online ή/και εντός εφαρμογής παραγγελίες σας, για να σας παρέχουμε διαφορετικές επιλογές πληρωμής, για να δημιουργήσουμε μια ομαλή διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς για εσάς, για να εξασφαλιστεί η λήψη της πληρωμής σας, για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας (3. Όροι Αγοράς) (για την πώληση των προϊόντων σε εσάς) συμπεριλαμβανομένης της διεκπεραίωσης τιμολογίων, της παράδοσης, των υπηρεσιών εξατομίκευσης, των αλλαγών και της επιστροφής χρημάτων, του click and collect. Η παραγγελία σας δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εάν τα προγράμματά μας για τον εντοπισμό απάτης στις πληρωμές επισημάνουν τη συναλλαγή σας ως ύποπτη και πιθανώς δόλια. Λάβετε υπόψη ότι το σύστημα εντοπισμού απάτης πληρωμών αποτελεί αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Απαιτείται για να μας επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης με εσάς. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επανεξέταση αυτής της απόφασης από άνθρωπο, καθώς και να υποβάλετε ένσταση εναντίον της απόφασης.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Εκτέλεση της σύμβασης

Έννομο συμφέρον

Νομική υποχρέωση

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    

 • Πληροφορίες ταυτότητας
 • Πληροφορίες επικοινωνίας
 • Πληροφορίες τοποθεσίας
 • Μετρήσεις
 • Πληροφορίες πληρωμών, αγορών και συναλλαγών
 • Αλληλογραφία
 • Πληροφορίες περιήγησης
 • Πληροφορίες κινητής συσκευής
 • Πληροφορίες διαχείρισης μέλους (όπου ισχύει η ιδιότητα μέλους επωνυμίας της adidas / εάν διατίθενται στην adidas)

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διάρκεια της σύμβασης και η περίοδος θεσμικού περιορισμού (10 έτη). Πρέπει να διατηρούμε τις πληροφορίες για την περίπτωση νομικών διαφορών σχετικά με τη σύμβαση.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ          

 • Θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες adidas AG
 • Συνεργάτες πωλήσεων (όπου εφαρμόζεται)
 • Πάροχοι κατασκευών
 • Πάροχοι υπηρεσιών παράδοσης
 • Πάροχοι προγραμμάτων κινδύνων πληρωμών
 • Πάροχοι διεκπεραίωσης πληρωμών
 • Πάροχοι λύσεων υπολογιστικού νέφους

 

 

 1. Εμπλουτισμός και βελτίωση της ψηφιακής εμπειρίας σας αγορών

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Όταν πραγματοποιείτε αγορές σε διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες αγορών της adidas (ιστότοπος adidas, και εφαρμογή adidas), συλλέγουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για να εμπλουτίζουμε και να βελτιώνουμε την εμπειρία αγορών, περιήγησης και check-out. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη βοήθεια να βρείτε το σωστό μέγεθος, τη βοήθεια να οπτικοποιήσετε το πώς θα φαίνεται ένα προϊόν πάνω σας μέσω των ψηφιακών μας πλατφορμών ή όταν χρησιμοποιείτε πλατφόρμες για οποιαδήποτε συγκεκριμένη εμπειρία διαθέτουμε μέσω των ψηφιακών μας πλατφορμών απευθείας ή μέσω των ψηφιακών συσκευών μας στα καταστήματα λιανικής.

 

 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Για να σας βοηθήσουμε να βρείτε το μέγεθος που ταιριάζει καλύτερα στις μετρήσεις σας, χρησιμοποιούμε widget συστάσεων μεγέθους στην εφαρμογή και τον ιστότοπό μας. Το widget θα σας προτείνει το κατάλληλο μέγεθος για ένα συγκεκριμένο προϊόν adidas χρησιμοποιώντας αλγόριθμους μηχανικής μάθησης. Το widget θα συνδυάσει τις μετρήσεις που μας παρείχατε με τις πληροφορίες του προϊόντος adidas, τα στοιχεία του καλαθιού αγορών σας και το ιστορικό αγορών σας (αν είναι διαθέσιμα σε εμάς) για να σας συστήσει το καταλληλότερο μέγεθος για ένα συγκεκριμένο προϊόν adidas. Οι συστάσεις μεγεθών παρέχονται από τρίτο πάροχο.

 

Χρήση Cookies/ετικετών/pixel: ενδέχεται να συλλέγουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies, pixel και ετικέτες για τη συλλογή των πληροφοριών της συσκευής σας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ενότητα «Συλλογή πληροφοριών της συσκευής σας στον ιστότοπο και εφαρμογές μας που χρησιμοποιούν Cookies, pixel, ετικέτες και παρόμοιες τεχνολογίες».

 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Έννομο συμφέρον

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    

 • Μετρήσεις
 • Πληροφορίες συμπεριφοράς και προτιμήσεων
 • Πληροφορίες πληρωμών, αγορών και συναλλαγών

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Τις διατηρούμε για όσο διάστημα δεν διαγράφετε τα δεδομένα σας.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ          

 • Πάροχοι προτάσεων για το μέγεθος

 

 

 1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Στις εφαρμογές μας, σας δίνουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε την κάμερα της συσκευής σας για διαφορετικούς σκοπούς: να βλέπετε πώς ορισμένα προϊόντα adidas θα σας ταίριαζαν μέσω της λειτουργίας επαυξημένης πραγματικότητας (AR) και να πραγματοποιείτε αναζήτηση ανά εικόνα για προϊόντα adidas. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζουμε στις εφαρμογές μας κιτ ανάπτυξης λογισμικού τρίτων (SDK). Θα ζητάμε την άδειά σας προτού χρησιμοποιήσετε την κάμερα για να δοκιμάσετε αυτή τη λειτουργία. Δεν θα αποθηκεύουμε φωτογραφίες και βίντεο από την κάμερα της συσκευής σας. Στη συνέχεια, θα αναλύουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τη λειτουργία AR για να βελτιώσουμε τον σχεδιασμό της εμπειρίας χρήστη, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσετε να αλληλεπιδράτε μαζί μας στις εφαρμογές μας.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Έννομο συμφέρον

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    

 • Μετρήσεις
 • Πληροφορίες συμπεριφοράς και προτιμήσεων

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Τις διατηρούμε για όσο διάστημα δεν διαγράφετε τα δεδομένα σας.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ          

 • Πάροχοι υπηρεσιών επαυξημένης πραγματικότητας
 • Πάροχοι υπηρεσιών οπτικής αναζήτησης

 

 1. Εντοπισμός απάτης πληρωμών

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Συνδυάζουμε τις πληροφορίες πληρωμής, αγοράς και συναλλαγών που μας παρέχετε με άλλες πληροφορίες που αποκτούμε μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών για τους κινδύνους πληρωμών και την πρόληψη απάτης, για να διασφαλίσουμε ότι οποιεσδήποτε αγορές είναι νόμιμες, ή ότι δεν αγοράζετε τα προϊόντα μας κατά παράβαση των όρων και προϋποθέσεων μας. Αυτό σημαίνει ότι ανάλογα με το αποτέλεσμα της ανάλυσης των πληροφοριών σας, ενδέχεται να απορρίψουμε την παραγγελία σας και να αρνηθούμε την πληρωμή σας. Αυτή είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων που απαιτείται για τη σύναψη της σύμβασης πωλήσεών μας μαζί σας.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Εκτέλεση της σύμβασης και έννομο συμφέρον

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    

 • Πληροφορίες ταυτότητας
 • Πληροφορίες επικοινωνίας
 • Πληροφορίες πληρωμών, αγορών και συναλλαγών
 • Πληροφορίες περιήγησης
 • Πληροφορίες κινητής συσκευής

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης και η περίοδος θεσμικού περιορισμού. Πρέπει να διατηρούμε τις πληροφορίες για την περίπτωση νομικών διαφορών σχετικά με τη σύμβαση.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ          

 • Θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες adidas AG
 • Πάροχοι προγραμμάτων κινδύνων πληρωμών
 • Πάροχοι διεκπεραίωσης πληρωμών
 • Πάροχοι λύσεων υπολογιστικού νέφους

 

 

 1. Παράδοση προϊόντων

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Μόλις υποβάλετε με επιτυχία μια παραγγελία, χρησιμοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση οικίας ή/και διεύθυνση αποστολής) και άλλες πληροφορίες πληρωμής, αγοράς και συναλλαγών για την παράδοση των προϊόντων που αγοράσατε σε εσάς.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Εκτέλεση της σύμβασης

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    

 • Πληροφορίες ταυτότητας: Όνομα
 • Στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση αποστολής

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης και η περίοδος θεσμικού περιορισμού. Πρέπει να διατηρούμε τις πληροφορίες για την περίπτωση νομικών διαφορών σχετικά με τη σύμβαση.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ          

 • Θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες adidas AG
 • Πάροχοι υπηρεσιών
 • Πάροχοι λύσεων υπολογιστικού νέφους

 

 1. Ηλεκτρονική παρακολούθηση παράδοσης

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Αυτή η υπηρεσία παρέχεται από τους παρόχους υπηρεσιών παράδοσης και υπόκειται στη διαθεσιμότητα του παρόχου υπηρεσιών παράδοσης που εξυπηρετεί τη διεύθυνση παράδοσης. Ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών παράδοσης, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε την παράδοση χρησιμοποιώντας υπηρεσίες που παρέχονται απευθείας από τους συνεργάτες μας υπηρεσιών παράδοσης. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται βάσει του έννομου συμφέροντος των καταναλωτών μας, ώστε να μπορούν να οργανώνουν την παραλαβή των δεμάτων τους. Ωστόσο, με ορισμένους παρόχους υπηρεσιών, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Η υπηρεσία φιλοξενείται στην πλατφόρμα του συνεργάτη παράδοσης. Θα πρέπει να διαβάσετε τη δήλωση απορρήτου τους για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για αυτόν τον σκοπό.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Έννομο συμφέρον / και, κατά περίπτωση, συγκατάθεση

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    

 • Στοιχεία ταυτότητας: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Στοιχεία επικοινωνίας: τηλεφωνικός αριθμός
 • Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορεί να παρέχετε απευθείας και οικειοθελώς στον συνεργάτη παράδοσης

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Όπως καθορίζεται από τον συνεργάτη παράδοσης.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ          

 • Πάροχοι υπηρεσιών παράδοσης

 

 

 1. Ανάλυση επιχειρησιακής λειτουργίας

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Πρέπει να γνωρίζουμε πώς τα πάμε ως επιχείρηση. Αυτό είναι προς το συμφέρον των μετόχων μας, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μας, των εργαζομένων μας και των συνεργατών μας, καθώς και των καταναλωτών μας. Δημιουργούμε μοντέλα δεδομένων για διάφορους σκοπούς ανάλυσης και αναλύουμε χρησιμοποιώντας αυτά τα μοντέλα δεδομένων ώστε να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο πωλούνται τα προϊόντα μας σε διαφορετικές αγορές, ποια είναι τα δημοφιλή χαρακτηριστικά των προϊόντων μας, τι λειτούργησε και τι όχι από την άποψη των εκστρατειών μάρκετινγκ και διαφήμισης, του σχεδιασμού προϊόντων και της στρατηγικής διανομής, του σχεδιασμού των ιστοτόπων μας και της συνολικής εμπειρίας των χρηστών, ώστε να μπορούμε να καταρτίσουμε, να εφαρμόσουμε και να αξιολογήσουμε την επιχειρηματική μας στρατηγική.

 

Σε αυτές τις πληροφορίες περιλαμβάνεται, για παράδειγμα, η ανάλυση δεδομένων για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες περιηγούνται στον ιστότοπό μας και χρησιμοποιούν την εφαρμογή για τη βελτίωση του σχεδιασμού της εμπειρίας χρήστη, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα συνεχίσετε να αγοράζετε τα προϊόντα μας και να αλληλεπιδράτε μαζί μας στους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας.

 

Αφαιρούμε οποιεσδήποτε πληροφορίες ταυτότητας που θα σας ταυτοποιούσαν απευθείας (για παράδειγμα, το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας) και χρησιμοποιούμε μόνο την εσωτερική μας μοναδική αναγνωριστική διεύθυνση IP για να ελαχιστοποιούμε τυχόν κινδύνους απορρήτου για εσάς.

 

Χρήση Cookies/ετικετών/pixel: ενδέχεται να συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies, pixel και ετικέτες για τη συλλογή των πληροφοριών της συσκευής σας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ενότητα «Συλλογή πληροφοριών της συσκευής σας στον ιστότοπο και εφαρμογές μας που χρησιμοποιούν Cookies, pixel, ετικέτες και παρόμοιες τεχνολογίες».

 

 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο οι πάροχοι λύσεων ανάλυσης δεδομένων μας παρέχουν υπηρεσίες ανάλυσης χρησιμοποιώντας τα δεδομένα σας εδώ:

 

Συλλογή δεδομένων Adobe Analytics: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/reference/c_Privacy_Overview.html

 

Συλλογή δεδομένων Google Analytics:

https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=en

 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Έννομο συμφέρον

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    

 • Πληροφορίες ταυτότητας: Μοναδικό αναγνωριστικό καταναλωτή (μόνο)
 • Μετρήσεις
 • Πληροφορίες συμπεριφοράς και προτιμήσεων
 • Πληροφορίες τοποθεσίας
 • Πληροφορίες πληρωμών, αγορών και συναλλαγών
 • Πληροφορίες δραστηριότητας άσκησης
 • Πληροφορίες περιήγησης
 • Πληροφορίες κινητής συσκευής
 • Αλληλογραφία
 • Αλληλεπίδραση και δραστηριότητα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Προσωπική γνώμη
 • Πληροφορίες διαχείρισης μέλους (όπου υποβάλλεται αίτηση για ιδιότητα μέλους ονόματος adidas / εάν διατίθεται στην adidas)

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Κατά τη χρήση υπηρεσιών ανάλυσης στοιχείων που παρέχονται από τους προμηθευτές που προσδιορίζονται παραπάνω, υποχρεούμαστε να διατηρούμε δεδομένα για την περίοδο που καθορίζεται από τους εν λόγω προμηθευτές. Μπορείτε να βρείτε την περίοδο διατήρησης που υποδεικνύεται από τους προμηθευτές εδώ:

 

Adobe Analytics: 36 μήνες (https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/reference/data-retention.html)

 

Google Analytics: 38 μήνες

(https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en)

 

Χρειαζόμαστε τις πληροφορίες για αυτό το χρονικό διάστημα ώστε να είμαστε σε θέση να αναλύουμε με ακρίβεια τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ          

 • Θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες adidas AG
 • Πιθανοί αγοραστές και επενδυτές
 • Πάροχοι υπηρεσιών επιχειρηματικών συμβούλων
 • Πάροχοι λύσεων ανάλυσης δεδομένων
 • Πάροχοι λύσεων υπολογιστικού νέφους

 

 

 1. Εξυπηρέτηση πελατών

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για να απαντάμε στα ερωτήματά σας σχετικά με την παραγγελία σας, να σάς ενημερώνουμε όταν το προϊόν που σάς αρέσει είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματός σας, και να απαντάμε στις ερωτήσεις και τις ανησυχίες σας μέσω διαφόρων καναλιών επικοινωνίας που σάς παρέχουμε, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που επικοινωνείτε μαζί μας για ερωτήσεις σχετικά με τα δικαιώματα σας που αφορούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα αιτήματά σας προς την εξυπηρέτηση πελατών μας θα αναλύονται ώστε να μπορούμε να σάς παρέχουμε πολύτιμες υπηρεσίες στο μέλλον. Μπορεί να καταγράψουμε τις τηλεφωνικές συζητήσεις που διεξάγουμε μαζί σας για λόγους διασφάλισης ποιότητας μόνο όταν συμφωνείτε με την καταγραφή.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Έννομο συμφέρον

Συγκατάθεση (για την καταγραφή των τηλεφωνικών μας συνομιλιών)

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    

 • Πληροφορίες ταυτότητας
 • Πληροφορίες επικοινωνίας
 • Πληροφορίες τοποθεσίας
 • Μετρήσεις
 • Πληροφορίες πληρωμών, αγορών και συναλλαγών
 • Αλληλογραφία
 • Πληροφορίες διαχείρισης μέλους (όπου υποβάλλεται αίτηση για ιδιότητα μέλους ονόματος adidas / εάν διατίθεται στην adidas)

             Εικόνα και καταγραφές (μόνο με τη συγκατάθεσή σας)

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Θεσμοθετημένη περίοδος περιορισμού: 2 έτη

Πρέπει να διατηρούμε τις πληροφορίες για την περίπτωση νομικών διαφορών.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ          

 • Θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες adidas AG
 • Συνεργάτες πωλήσεων (όπου εφαρμόζεται)
 • Πάροχοι υπηρεσιών παράδοσης
 • Πάροχοι προγραμμάτων κινδύνων πληρωμών
 • Πάροχοι διεκπεραίωσης πληρωμών
 • Πάροχοι λύσεων υπολογιστικού νέφους

 

 

 1. Εξατομικευμένα μηνύματα μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο)

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Σάς στέλνουμε μηνύματα μάρκετινγκ που πιστεύουμε ότι θα σάς ενδιέφεραν («εξατομικευμένα») στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μάς παρέχετε ή μέσω ειδοποιήσεων push όταν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή μας. Για να σάς στέλνουμε «εξατομικευμένα» μηνύματα, παρατηρούμε τη συμπεριφορά σας στο διαδίκτυο (και μερικές φορές, κατά περίπτωση, εκτός σύνδεσης) και αναλύουμε τη συμπεριφορά σας χρησιμοποιώντας αναλυτικά στοιχεία για να εκτιμήσουμε καλύτερα τις σειρές προϊόντων που μπορεί να σάς ενδιαφέρουν, και από τα οποία μπορείτε να επωφεληθείτε. Αυτό απαιτεί από εμάς να συλλέγουμε διάφορες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς. Χρησιμοποιούμε διάφορα εργαλεία ανάλυσης για να κατανοήσουμε τι σημαίνει η συμπεριφορά σας όσον αφορά το τι σάς αρέσει και τι όχι στις διάφορες σειρές προϊόντων μας, και για να κατανοήσουμε τον αντίκτυπο (τα ποσοστά επιτυχίας) των μηνυμάτων που σάς παρέχονται.

 

Χρήση Cookies/ετικετών/εικονοστοιχείων: ενδέχεται να συλλέγουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies, εικονοστοιχεία και ετικέτες για τη συλλογή των πληροφοριών της συσκευής σας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ενότητα «Συλλογή πληροφοριών της συσκευής σας στον ιστότοπο και εφαρμογές μας που χρησιμοποιούν Cookies, εικονοστοιχεία, ετικέτες και παρόμοιες τεχνολογίες».

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Συγκατάθεση

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    

 • Πληροφορίες ταυτότητας
 • Πληροφορίες επικοινωνίας
 • Πληροφορίες τοποθεσίας
 • Μετρήσεις (αν διατίθενται στην adidas)
 • Πληροφορίες πληρωμών, αγορών και συναλλαγών (αν διατίθενται στην adidas)
 • Αλληλεπίδραση και δραστηριότητα μέσων κοινωνικής δικτύωσης (αν διατίθεται στην adidas)
 • Πληροφορίες δραστηριοτήτων άσκησης (αν διατίθενται στην adidas)
 • Πληροφορίες περιήγησης
 • Πληροφορίες κινητής συσκευής
 • Πληροφορίες συμπεριφοράς και προτιμήσεων (αν διατίθενται στην adidas)
 • Πληροφορίες διαχείρισης μέλους (όπου υποβάλλεται αίτηση για ιδιότητα μέλους ονόματος adidas / εάν διατίθεται στην adidas)

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Τις διατηρούμε για όσο διάστημα δεν ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας για αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δεν υποβάλετε δήλωση εναντίωσης σχετικά με την επεξεργασία από εμάς των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς μάρκετινγκ.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ          

 • Θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες adidas AG
 • Πάροχοι υποστήριξης μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Πάροχοι λύσεων υπολογιστικού νέφους

 

 

 1. Εξατομικευμένα μηνύματα μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (μέσω υφιστάμενου συμβολαίου)

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Όταν αγοράζετε τα προϊόντα μας ή συνάπτετε οποιαδήποτε σύμβαση με εμάς, θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί ένδειξη ενδιαφερόντων για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις προωθητικές ενέργειες και τις διάφορες προσφορές μας. Σάς στέλνουμε μηνύματα μάρκετινγκ που πιστεύουμε ότι θα σάς ενδιέφεραν («εξατομικευμένα») στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μάς παρέχετε ή μέσω ειδοποιήσεων push όταν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή μας. Για να σάς στέλνουμε «εξατομικευμένα» μηνύματα, παρατηρούμε τη συμπεριφορά σας στο διαδίκτυο (και μερικές φορές, κατά περίπτωση, εκτός σύνδεσης) και αναλύουμε τη συμπεριφορά σας χρησιμοποιώντας αναλυτικά στοιχεία για να εκτιμήσουμε καλύτερα τις σειρές προϊόντων που μπορεί να σάς ενδιαφέρουν, και από τα οποία μπορείτε να επωφεληθείτε. Αυτό απαιτεί από εμάς να συλλέγουμε διάφορες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς. Χρησιμοποιούμε διάφορα εργαλεία ανάλυσης για να κατανοήσουμε τι σημαίνει η συμπεριφορά σας όσον αφορά το τι σάς αρέσει και τι όχι στις διάφορες σειρές προϊόντων μας, και για να κατανοήσουμε τον αντίκτυπο (τα ποσοστά επιτυχίας) των μηνυμάτων που σάς παρέχονται.

 

Χρήση Cookies/ετικετών/εικονοστοιχείων: ενδέχεται να συλλέγουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies, εικονοστοιχεία και ετικέτες για τη συλλογή των πληροφοριών της συσκευής σας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ενότητα «Συλλογή πληροφοριών της συσκευής σας στον ιστότοπο και εφαρμογές μας που χρησιμοποιούν Cookies, εικονοστοιχεία, ετικέτες και παρόμοιες τεχνολογίες».

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Έννομο συμφέρον

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    

 • Πληροφορίες ταυτότητας
 • Πληροφορίες επικοινωνίας
 • Πληροφορίες τοποθεσίας
 • Μετρήσεις (αν διατίθενται στην adidas)
 • Πληροφορίες πληρωμών, αγορών και συναλλαγών (αν διατίθενται στην adidas)
 • Αλληλεπίδραση και δραστηριότητα μέσων κοινωνικής δικτύωσης (αν διατίθεται στην adidas)
 • Πληροφορίες δραστηριοτήτων άσκησης (αν διατίθενται στην adidas)
 • Πληροφορίες περιήγησης
 • Πληροφορίες κινητής συσκευής
 • Πληροφορίες συμπεριφοράς και προτιμήσεων (αν διατίθενται στην adidas)
 • Πληροφορίες διαχείρισης μέλους (όπου υποβάλλεται αίτηση για ιδιότητα μέλους ονόματος adidas / εάν διατίθεται στην adidas)

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Τις διατηρούμε για όσο διάστημα δεν ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας για αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δεν υποβάλετε δήλωση εναντίωσης σχετικά με την επεξεργασία από εμάς των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς μάρκετινγκ.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ          

 • Θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες adidas AG
 • Πάροχοι υποστήριξης μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Πάροχοι λύσεων υπολογιστικού νέφους

 

 

 1. Στοχευμένα μηνύματα σε διαφημιστικές πλατφόρμες τρίτων

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Χρησιμοποιούμε διαφημιστικές πλατφόρμες τρίτων, όπως τα Facebook, Google, YouTube, Instagram, κ.λπ., για να σας στέλνουμε μηνύματα που στοχεύουν σε εσάς, βάσει των μοτίβων συμπεριφοράς και περιήγησής σας, σε συγκεκριμένες ώρες και τοποθεσίες αυτών των πλατφορμών, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών εκστρατειών μας. Για να το κάνουμε αυτό, κοινοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα στους συνεργάτες μας της διαφημιστικής μας εταιρείας, καθώς και στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Χρησιμοποιούμε λύσεις τρίτων, όπως τα εργαλεία Google Analytics και Facebook Business Manager, για να μάς βοηθούν να κάνουμε καλύτερη δουλειά αναφορικά με τη στόχευση των εκστρατειών και των μηνυμάτων μας για τους καταναλωτές μας. Οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα προσπαθήσουν να αντιστοιχίσουν το προφίλ σας στη βάση δεδομένων τους για να καθορίσουν τον βέλτιστο χρόνο και τόπο (τη σελίδα που περιηγείστε) για να σάς δείξουν μια διαφήμιση από την adidas. Πρέπει επίσης να αναλύουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για να κατανοούμε τον αντίκτυπο των εκστρατειών μας. Εάν δεν αποδεχτείτε να σάς παρακολουθούμε για αυτόν τον σκοπό, θα συνεχίσετε να βλέπετε τυχαία τις διαφημίσεις της adidas στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλες πλατφόρμες τρίτων. Επίσης, διαβάστε τη δήλωση απορρήτου στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να κατανοήσετε πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για αυτόν τον σκοπό.

 

Χρήση Cookies/ετικετών/εικονοστοιχείων: ενδέχεται να συλλέγουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies, εικονοστοιχεία και ετικέτες για τη συλλογή των πληροφοριών της συσκευής σας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ενότητα «Συλλογή πληροφοριών της συσκευής σας στον ιστότοπο και εφαρμογές μας που χρησιμοποιούν Cookies, εικονοστοιχεία, ετικέτες και παρόμοιες τεχνολογίες».

 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς οι διαφημιστικοί συνεργάτες μας και οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης μάς βοηθούν να επιτύχουμε αυτόν τον σκοπό μεταβαίνοντας στις ιστοσελίδες τους:

 

Εξατομικευμένη διαφήμιση Google: https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=en

Διαφημιστικές πολιτικές της Google: https://support.google.com/adspolicy/answer/6020956

 

Παρόμοιο κοινό του Facebook: https://www.facebook.com/business/help/164749007013531

Όροι προσαρμοσμένου κοινού στο Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Συγκατάθεση

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    

 • Πληροφορίες ταυτότητας
 • Πληροφορίες επικοινωνίας (αν διατίθενται στην adidas)
 • Πληροφορίες τοποθεσίας
 • Μετρήσεις (αν διατίθενται στην adidas)
 • Πληροφορίες πληρωμών, αγορών και συναλλαγών (αν διατίθενται στην adidas)
 • Αλληλεπίδραση και δραστηριότητα μέσων κοινωνικής δικτύωσης (αν διατίθεται στην adidas)
 • Πληροφορίες δραστηριοτήτων άσκησης (αν διατίθενται στην adidas)
 • Πληροφορίες περιήγησης
 • Πληροφορίες κινητής συσκευής
 • Πληροφορίες συμπεριφοράς και προτιμήσεων (αν διατίθενται στην adidas)
 • Προσωπική γνώμη
 • Πληροφορίες διαχείρισης μέλους (όπου υποβάλλεται αίτηση για ιδιότητα μέλους ονόματος adidas / εάν διατίθεται στην adidas)

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Την διατηρούμε για όσο διάστημα δεν ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ          

 • Θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες adidas AG
 • Συνεργάτες διαφημιστικής εταιρείας
 • Πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Στοχευμένοι πάροχοι υπηρεσιών μάρκετινγκ
 • Πάροχοι λύσεων υπολογιστικού νέφους

 

 

 1. Διαχείριση μέλους Reebok UNLOCKED | ReebokONE – όπου εφαρμόζεται

Σημειώστε ότι αυτή η ενότητα ισχύει μόνο εάν εγγράφεστε στα Reebok UNLOCKED | ReebokONE της adidas για να γίνετε μέλος των Reebok UNLOCKED | ReebokONE.

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Όταν γίνεστε μέλος του των Reebok UNLOCKED | ReebokONE της adidas, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που ορίζονται παραπάνω για τη διατήρηση και διαχείριση της ιδιότητας μέλους σας, όπως περιγράφεται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις των Reebok UNLOCKED | ReebokONE. Χρησιμοποιούμε επίσης τις πληροφορίες σας για να επικοινωνούμε μαζί σας.

 

Χρήση Cookies/ετικετών/εικονοστοιχείων: ενδέχεται να συλλέγουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies, εικονοστοιχεία και ετικέτες για τη συλλογή των πληροφοριών της συσκευής σας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ενότητα «Συλλογή πληροφοριών της συσκευής σας στον ιστότοπο και εφαρμογές μας που χρησιμοποιούν Cookies, εικονοστοιχεία, ετικέτες και παρόμοιες τεχνολογίες».

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Εκτέλεση της σύμβασης

Έννομο συμφέρον (μηνύματα μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    

 • Πληροφορίες διαχείρισης μέλους
 • Πληροφορίες ταυτότητας
 • Πληροφορίες επικοινωνίας
 • Πληροφορίες περιήγησης
 • Πληροφορίες κινητής συσκευής
 • Αλληλογραφία
 • Εικόνα και καταγραφές (όταν διατίθενται στην adidas)
 • Προσωπική γνώμη (όταν διατίθεται στην adidas)
 • Μετρήσεις (όταν διατίθενται στην adidas)
 • Πληροφορίες πληρωμής, αγορών και συναλλαγών (όταν διατίθενται στην adidas)
 • Αλληλεπίδραση και δραστηριότητα μέσων κοινωνικής δικτύωσης (όταν διατίθεται στην adidas)
 • Πληροφορίες δραστηριοτήτων άσκησης (αν διατίθενται στην adidas)
 • Πληροφορίες συμπεριφοράς και προτιμήσεων (αν διατίθενται στην adidas)

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης και η περίοδος θεσμικού περιορισμού. Πρέπει να διατηρούμε τις πληροφορίες για την περίπτωση νομικών διαφορών σχετικά με τη σύμβαση.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ          

 • Θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες adidas AG
 • Πιθανοί αγοραστές και επενδυτές
 • Πάροχοι υπηρεσιών επιχειρηματικών συμβούλων
 • Πάροχοι λύσεων ανάλυσης δεδομένων
 • Συνεργάτες Reebok UNLOCKED | ReebokONE

 

 1. Εγγραφή σε ιδιωτική εκδήλωση

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Όταν εγγράφεστε για μια εκδήλωση που διοργανώνουμε και η οποία έχει περιορισμένες θέσεις, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε για να κρατήσουμε μια θέση για εσάς. Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με την εκδήλωση. Διαβάστε τη συγκεκριμένη δήλωση απορρήτου που ενδέχεται να δημοσιεύσουμε κατά τη στιγμή της εγγραφής, αν είναι διαθέσιμη.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Εκτέλεση της σύμβασης

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    

 • Πληροφορίες ταυτότητας
 • Πληροφορίες επικοινωνίας
 • Πληροφορίες τοποθεσίας
 • Πληροφορίες δραστηριότητας άσκησης: οποιεσδήποτε πληροφορίες ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς την ημέρα της εκδήλωσης.
 • Πληροφορίες συμπεριφοράς και προτιμήσεων (εάν συλλέγονται για τη συγκεκριμένη εκδήλωση)
 • Εικόνα και καταγραφές (αν συλλέγονται για τη συγκεκριμένη εκδήλωση)
 • Προσωπική γνώμη (εάν συλλέγεται για τη συγκεκριμένη εκδήλωση)
 • Αλληλεπίδραση και δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (εάν έχει συλλεχθεί για τη συγκεκριμένη εκδήλωση)
 • Πληροφορίες διαχείρισης μέλους (όπου υποβάλλεται αίτηση για ιδιότητα μέλους ονόματος adidas / εάν διατίθεται στην adidas)

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διάρκεια της εκδήλωσης και θεσμοθετημένη περιοριστική προθεσμία σε περίπτωση διαφορών.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ          

 • Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων adidas που διοργανώνει την εκδήλωση.
 • Θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες adidas AG
 • Συνεργάτες εκδηλώσεων (όπου εφαρμόζεται)
 • Πάροχοι λύσεων υπολογιστικών νέφους (όπου εφαρμόζεται)

 

 

 1. Εγγραφή ανοιχτής εκδήλωσης

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Συχνά οργανώνουμε επίσης εκδηλώσεις που είναι ανοικτές σε όλους. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε για να σάς κρατούμε ενήμερους σχετικά με τις εκδηλώσεις που σάς ενδιαφέρουν. Διαβάστε τη συγκεκριμένη δήλωση απορρήτου που ενδέχεται να δημοσιεύσουμε κατά τη στιγμή της εγγραφής, αν είναι διαθέσιμη.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Έννομο συμφέρον

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    

 • Πληροφορίες ταυτότητας
 • Πληροφορίες επικοινωνίας
 • Πληροφορίες τοποθεσίας
 • Πληροφορίες δραστηριότητας άσκησης: οποιεσδήποτε πληροφορίες ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς την ημέρα της εκδήλωσης.
 • Πληροφορίες διαχείρισης μέλους (όπου υποβάλλεται αίτηση για ιδιότητα μέλους ονόματος adidas / εάν διατίθεται στην adidas)

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Για τη διάρκεια της εκδήλωσης + 36 μήνες εάν τα δεδομένα από μια συγκεκριμένη εκδήλωση χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ          

 • Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων adidas που διοργανώνει την εκδήλωση.
 • Θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες adidas AG
 • Συνεργάτες εκδηλώσεων (όπου εφαρμόζεται)
 • Πάροχοι λύσεων υπολογιστικών νέφους (όπου εφαρμόζεται)

 

 

 1. Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Πραγματοποιούμε ανάλυση για να διερευνήσουμε τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αυτό περιλαμβάνει την υποβολή ερωτήσεων σε έρευνες, το αίτημα για σχόλια, το αίτημα να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να μάς δώσετε μια ανασκόπηση, το αίτημα σε άλλους παρόχους υπηρεσιών να διεξαγάγουν έρευνα αγοράς και προϊόντων για εμάς, να δοκιμάσετε νέες τεχνολογίες στο προϊόν μας που μπορεί να συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να μείνουμε μπροστά από τους ανταγωνιστές μας. Διατηρούμε αυτές τις πληροφορίες βάσει του «έννομου συμφέροντος» μας, και επομένως, συμμετέχοντας σε οποιαδήποτε αναθεώρηση ή έρευνα προϊόντων, συμφωνείτε ότι αυτό είναι το έννομο συμφέρον μας. Όπου είναι δυνατόν για το συγκεκριμένο έργο ή εάν αντιτάσσεστε σε αυτό το νόμιμο συμφέρον, θα αφαιρέσουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες ταυτότητας, επαφής ή κινητής συσκευής, έτσι ώστε οι πληροφορίες να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας, και να μην είναι πλέον τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, και να θεωρούνται «ανωνυμοποιημένα».

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Έννομο συμφέρον

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    

 • Μετρήσεις (μόνο εάν απαιτείται από το έργο)
 • Πληροφορίες ταυτότητας (μόνο εάν απαιτείται από το έργο)
 • Πληροφορίες επικοινωνίας (μόνο εάν απαιτείται από το έργο)
 • Πληροφορίες τοποθεσίας (μόνο εάν απαιτείται από το έργο)
 • Πληροφορίες πληρωμής, αγορών και συναλλαγών (μόνο εάν απαιτείται από το έργο)
 • Αλληλεπίδραση και δραστηριότητα μέσων κοινωνικής δικτύωσης (μόνο εάν απαιτείται από το έργο)
 • Πληροφορίες δραστηριοτήτων άσκησης (μόνο εάν απαιτείται από το έργο)
 • Πληροφορίες περιήγησης (μόνο εάν απαιτείται από το έργο)
 • Πληροφορίες κινητών συσκευών (μόνο εάν απαιτείται από το έργο)
 • Αλληλογραφία (μόνο εάν απαιτείται από το έργο)
 • Πληροφορίες συμπεριφοράς και προτιμήσεων (μόνο εάν απαιτείται από το έργο)
 • Πληροφορίες διαχείρισης μέλους (όπου ισχύει ιδιότητα μέλους επωνυμίας της adidas / εάν διατίθενται στην adidas)

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Η διάρκεια του έργου και η θεσμοθετημένη περίοδος διατήρησης που δηλώνεται για την προστασία των δικαιωμάτων μας IP.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ          

 • Θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες adidas AG
 • Πιθανοί αγοραστές και επενδυτές
 • Πάροχοι υπηρεσιών επιχειρηματικών συμβούλων
 • Πάροχοι λύσεων ανάλυσης δεδομένων
 • Πάροχοι κατασκευών
 • Πάροχοι λύσεων υπολογιστικού νέφους

 

 

 1. Νομική υποχρέωση - συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου και τις ρυθμιστικές αρχές (συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων)

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Όταν υποχρεούμαστε από τον νόμο να παρέχουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για λόγους εθνικής και δημόσιας ασφάλειας, πρόληψης του εγκλήματος, διερεύνησης και δίωξης, καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δικαστικών διαδικασιών, προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών άλλων ατόμων και εκτέλεσης αστικών αξιώσεων, θα παρέχουμε πληροφορίες, όπως ζητούν οι αρχές ή οι συμβαλλόμενοι, εφόσον είμαστε βέβαιοι ότι το αίτημα επιβάλλεται από τον νόμο. Μπορεί να μην είμαστε σε θέση να σάς ειδοποιήσουμε εάν αυτό αντίκειται στον νόμο.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Νομική υποχρέωση

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    

Όλες οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ζητούνται από την αρχή επιβολής του νόμου.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Για όσο διάστημα απαιτείται από τον νόμο.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ          

 • Θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες adidas AG
 • Τοπικές και εθνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών αρχών
 • Τοπικές και εθνικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου
 • Τοπική και εθνική δικαιοσύνη

 

 

 1. Αποδεικτικά στοιχεία – διαφορά σύμβασης ή/και συμμόρφωση με το νόμο

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Πρέπει να διατηρούμε αποδεικτικά στοιχεία σε περίπτωση οποιασδήποτε συμβατικής διαφοράς, ή για να υπερασπιζόμαστε τους εαυτούς μας σε περίπτωση οποιωνδήποτε ελέγχων διερεύνησης ή διαφορών συμμόρφωσης με το απόρρητο και καταγγελιών, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίσαμε τα ατομικά σας δικαιώματα.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Νομική υποχρέωση

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    

Όλες οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως απαιτείται να χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Θεσμοθετημένη περιοριστική περίοδος ανάλογα με τη συμβατική περίοδο ή/και τη νομική απαίτηση

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ          

 • Θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες adidas AG

 

 

 1. Συλλογή πληροφοριών της συσκευής σας στον ιστότοπό μας και στις εφαρμογές μας με χρήση Cookies, εικονοστοιχείων, ετικετών και παρόμοιων τεχνολογιών («ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ COOKIES»)

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο της adidas, αποθηκεύουμε συλλέκτες δεδομένων, όπως cookies, ετικέτες, εικονοστοιχεία, δοχεία ετικετών, φάρους, μεταξύ άλλων, στο πρόγραμμα περιήγησής σας, για να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα συνεδρία περιήγησής σας. Οι τεχνολογίες αυτές αναφέρονται συχνά ως «Cookies» συλλογικά από άλλους ιστότοπους. Τα Cookies επιτρέπουν επίσης στον ιστότοπό μας να θυμάται τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας (όπως η σύνδεση, η γλώσσα, το μέγεθος της γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις εμφάνισης) για ένα χρονικό διάστημα, ώστε να μην χρειάζεται να τις εισαγάγετε ξανά κάθε φορά που επιστρέφετε στον ιστότοπο ή περιηγείστε από τη μία σελίδα στην άλλη. Χρησιμοποιούμε Cookies για διαφορετικούς σκοπούς, πράγμα που σημαίνει επίσης ότι έχουν διαφορετικές νομικές βάσεις. Εξετάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να κατανοήσετε πώς χρησιμοποιούμε διαφορετικούς τύπους Cookies για την εκπλήρωση διαφορετικών σκοπών.

 

1)«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ» – λειτουργικότητα του ιστότοπου και επιχειρηματική λειτουργία. Χρησιμοποιούμε «Απαιτούμενα Cookies» για τη λειτουργία του ιστοτόπου μας. Αυτό περιλαμβάνει την αποθήκευση ενός μοναδικού αναγνωριστικού για τη διαχείριση και την αναγνώρισή σας ως μοναδικού επισκέπτη στον ιστότοπό μας, για την παροχή υπηρεσίας σε εσάς με συνέπεια και ακρίβεια. Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι θυμόμαστε τα προϊόντα που έχετε τοποθετήσει στο καλάθι σας ή τις γλωσσικές προτιμήσεις σας. Αυτά τα cookies αποθηκεύονται για όσο διάστημα διαρκεί η περίοδος περιήγησής σας. Χωρίς αυτά τα Cookies, δεν θα μπορείτε να προβάλετε τον ιστότοπό μας σωστά.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Έννομο συμφέρον

 

2) «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ» – βελτίωση και απόδοση του ιστότοπου. Χρησιμοποιούμε «Λειτουργικά cookies» για να βελτιώνουμε διαρκώς την απόδοση του ιστοτόπου μας. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση των δεδομένων που συλλέξαμε από εσάς για να κάνουμε τα εξής:

 • Εργαλεία ανάλυσης ιστού — με βάση τη συμπεριφορά σας κατά την περιήγηση, θα αναλύσουμε τα δεδομένα για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και του σχεδιασμού του ιστοτόπου μας.
 • Ποσοστά απόκρισης διαφημίσεων — με βάση το πώς θα έρθετε στον ιστότοπό μας, θα μετράμε τα ποσοστά απόκρισης στις διαφημίσεις μας αναλύοντας τα ποσοστά κλικ μέσα από τη διαφήμιση μας για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης που αγοράζεται σε έναν ιστότοπο άλλον από τον δικό μας.
 • Παρακολούθηση θυγατρικών — Πρέπει να επιτρέπουμε στους συνεργάτες μας μάρκετινγκ θυγατρικών, ή τους παρόχους υπηρεσιών μας να λαμβάνουν ορισμένες πληροφορίες, εάν ήρθατε στον ιστότοπό μας και αγοράσατε προϊόντα, μέσω επίσκεψης στους δικούς τους. Αυτό είναι απαραίτητο, καθώς μπορεί να χρειαστεί να τους παράσχουμε αμοιβή για τις εν λόγω υπηρεσίες. Για αυτόν τον σκοπό, θα μοιραστούμε πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που έχετε αγοράσει.
 • Διαχείριση σφαλμάτων— μετράμε τα σφάλματα που παρουσιάζονται σε έναν ιστότοπο, για να βεβαιωνόμαστε ότι διορθώνουμε σφάλματα ή οποιαδήποτε ζητήματα άμεσα.
 • Δοκιμές σχεδίων— Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε δοκιμές A/B ή δοκιμές πολλαπλών μεταβλητών, για να διασφαλίσουμε ότι διατηρείται σταθερή εμφάνιση και αίσθηση για τον χρήστη του ιστότοπου κατά τις τρέχουσες και τις επόμενες συνεδρίες.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Έννομο συμφέρον

Συγκατάθεση – για την εγκατάσταση οποιουδήποτε «Cookie» με ετικέτα «Λειτουργικό Cookie» στη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησής σας

 

3) «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» – βελτίωση και απόδοση ιστοτόπου. Χρησιμοποιούμε «Cookies μάρκετινγκ» που παρέχονται από τους διαφημιστικούς συνεργάτες μας για να βεβαιωνόμαστε ότι τα διαφημιστικά μας μηνύματα εμφανίζονται σε εσάς τη σωστή στιγμή και το σωστό μέρος. Αυτά τα Cookies είναι μόνιμα αλλά χρονικά περιορισμένα cookies. Αυτά τα Cookies περιέχουν ένα μοναδικό κλειδί για τη διάκριση των συνηθειών περιήγησης των μεμονωμένων χρηστών. Χρησιμοποιούμε επίσης αυτά τα Cookies για να περιορίσουμε τον αριθμό των φορών που ένας χρήστης βλέπει μια συγκεκριμένη διαφήμιση σε έναν ιστότοπο και για να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα μιας συγκεκριμένης καμπάνιας. Το αναγνωριστικό που αποθηκεύεται από αυτά τα Cookies παρέχεται από τους συνεργάτες μας. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο αναγνωριστικό στα δικά μας συστήματα. Χρησιμοποιούμε επίσης αυτά τα cookies για να παρέχουμε διαφημίσεις που είναι σχετικές με την άμεση γεωτοποθεσία σας, για παράδειγμα για να σάς παρέχουμε το πλησιέστερο κατάστημα όπου μπορεί να είναι διαθέσιμο το προϊόν που βλέπετε κατά την περιήγησή σας.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Συγκατάθεση – για την εγκατάσταση οποιουδήποτε «Cookie» με ετικέτα «Cookie μάρκετινγκ» στη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης, καθώς και για τη χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω.

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    

 • Πληροφορίες ταυτότητας (όταν διατίθενται στην adidas)
 • Πληροφορίες περιήγησης
 • Πληροφορίες κινητής συσκευής
 • Πληροφορίες τοποθεσίας: αυτές συλλέγονται μέσω της παρατήρησης της συμπεριφοράς σας κατά την περιήγηση
 • Πληροφορίες μέλους (όταν διατίθενται στην adidas)
 • Πληροφορίες συμπεριφοράς και προτιμήσεων (αν διατίθενται στην adidas)

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Τα cookies, τα εικονοστοιχεία, οι ετικέτες και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή των πληροφοριών της συσκευής σας και των πληροφοριών της συμπεριφοράς περιήγησης αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας για τη συνεδρία ή για όσο διάστημα δεν καθαρίζετε τη ρύθμιση cookie του προγράμματος περιήγησης.

 

Τα δεδομένα που αποκτήσαμε μέσω των cookies που σχετίζονται με άλλους σκοπούς θα αποθηκεύονται για όσο διάστημα διαρκεί ο εν λόγω σκοπός.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ          

 • Θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες adidas AG
 • Πάροχοι υποστήριξης διαχείρισης ιστοτόπων
 • Πάροχοι υπηρεσιών επιχειρηματικών συμβούλων
 • Πάροχοι λύσεων ανάλυσης δεδομένων
 • Συνεργάτες διαφημιστικής εταιρείας
 • Πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Στοχευμένοι πάροχοι υπηρεσιών μάρκετινγκ

 

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να διαγράψετε ή να εμποδίσετε την αποθήκευση συγκεκριμένων cookies στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας. Η ενότητα «βοήθεια» στο πρόγραμμα περιήγησης κατά κανόνα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των ρυθμίσεων των cookies.

 

Δείτε πώς λειτουργεί αυτή η δυνατότητα στο δικό σας πρόγραμμα περιήγησης εδώ:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Adobe (flash cookies): http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html

Εφαρμογή Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

 

Οι εν λόγω ιστότοποι θα σας βοηθήσουν επίσης να κατανοήσετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της διαφήμισης που βασίζεται στα cookies και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις Cookie:

http://www.aboutads.info/choices

http://www.youronlinechoices.eu/

Σελίδα εξαίρεσης από την πρωτοβουλία διαφήμισης δικτύων: http://optout.networkadvertising.org/?c=1

 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τους νόμους που διέπουν τη χρήση των «Cookies» εδώ: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

 

 

 1. Απόκτηση περιεχομένου που παράγεται από το χρήστη (UGC) από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Σας καλούμε να μάς παρέχετε τις εικόνες σας μέσω πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες όπως «#yesadidas». Θα χρησιμοποιούμε τις εικόνες που παρέχετε για την επικοινωνία της καμπάνιας μας. Θα αποκτούμε δικαιώματα επί της εικόνας σας μέσω συμφωνίας αδειοδότησης με τη μορφή των όρων και προϋποθέσεων μας. Υποβάλλοντας τις εικόνες σας μέσω των πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε εμάς, θα συμφωνήσετε να χρησιμοποιήσουμε τις εικόνες σας όπως περιγράφεται στη συμφωνία αδειοδότησης.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Εκτέλεση της σύμβασης

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    

 • Πληροφορίες ταυτότητας: ο υπεύθυνος διαχείρισης μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Πληροφορίες κοινότητας: εικόνες, βίντεο, σχόλια, ηχογραφήσεις και άλλα αρχεία που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας μέσων κοινωνικής δικτύωσης που προωθεί την adidas
 • Αλληλεπίδραση και δραστηριότητα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διάρκεια της συμφωνίας αδειοδότησης και θεσμοθετημένη περιοριστική προθεσμία σε περίπτωση διαφορών.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ          

 • Θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες adidas AG
 • Συνεργάτες εκδηλώσεων (όπου εφαρμόζεται)
 • Συνεργάτες υποστήριξης UGC
 • Συνεργάτες διαφημιστικής εταιρείας
 • Πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Πάροχοι λύσεων υπολογιστικών νέφους (όπου εφαρμόζεται)

 

 

 1. Ειδοποιήσεις Push (Επικοινωνία εντός της εφαρμογής)

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή adidas, χρησιμοποιούμε ειδοποιήσεις push σε αυτή την εφαρμογή για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση. Σε αυτές τις πληροφορίες περιλαμβάνονται πληροφορίες που σχετίζονται με σκοπούς που βασίζονται στην εκτέλεση της σύμβασης (όπως η αγορά σας). Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις push ανά πάσα στιγμή μέσω των «Ρυθμίσεων» των κινητών συσκευών σας. Ωστόσο, εάν απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις push, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σημαντικά μηνύματα που σχετίζονται με την αγορά σας.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Έννομο συμφέρον

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    

 • Πληροφορίες περιήγησης ΚΑΙ πληροφορίες κινητών συσκευών

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε την εφαρμογή και δεν απενεργοποιείται η ειδοποίηση Push.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ          

 • Θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες adidas AG

 

 

 1. Τι κάνει η adidas όταν μεταφέρουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα εκτός ΕΕ/ΕΟΧ;

Ανάλογα με τη δραστηριότητα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα κοινοποιούνται σε διαφορετικές «κατηγορίες αποδεκτών». Όταν ο παραλήπτης βρίσκεται εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, εφαρμόζουμε τα απαραίτητα μέτρα, όπως την υπογραφή των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

 

 

 1. Πώς διασφαλίζουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα;

Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με την εκ μέρους μας χρήση των προσωπικών δεδομένων σας συμπεριλαμβανομένης της απώλειας, της αλλοίωσης ή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας, και διασφαλίζουν την δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Απαιτούμε από τους παρόχους υπηρεσιών μας να κάνουν το ίδιο μέσω συμβατικών συμφωνιών. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας μέσω του διαδικτύου γίνεται με δική σας ευθύνη. Μπορούμε να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο όταν τα έχουμε.

 

 

 1. Γενικές ερωτήσεις, υποστήριξη

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Reebok - (https://www.reebok.com/gr/help)

Εάν έχετε οποιεσδήποτε γενικές ερωτήσεις ή χρειάζεστε άμεση βοήθεια και υποστήριξη σχετικά με τα δικαιώματά σας ή τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας και τα κανάλια τους κάνοντας κλικ σε αυτό το σύνδεσμο https://www.reebok.com/gr/help.

 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα δικαιώματά σας, συμβουλευτείτε τους ιστότοπους και τα γραφεία των τοπικών αρχών σας.

 

 

 1. Πώς επικοινωνείτε με τις υπεύθυνες οντότητες και τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας;

 

DataProtection@adidas.com

 

Παγκόσμιο Νομικό Τμήμα (Απόρρητο) | Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

adidas AG

Adi-Dassler-Straße 1

91074 Herzogenaurach

Γερμανία

 

 

 1. Αποδέκτες των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα

Μπορείτε να βρείτε μια λίστα με τους Αποδέκτες δεδομένων που επεξεργάζονται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις οδηγίες των υπεύθυνων οντοτήτων παρακάτω. Ο κατάλογος υπόκειται σε αλλαγές κατά το δέον.

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 • adidas International Marketing B.V. - Λειτουργίες διαδικτυακού καταστήματος & υπηρεσίες μάρκετινγκ
 • Demandware Inc.| ΗΠΑ - Φιλοξενία ιστότοπων
 • Adyen | Ολλανδία - Διαδικασίες πληρωμών
 • InfoSys Technologies Ltd. | Ινδία, EPAM | Λευκορωσία - Ανάπτυξη ιστότοπων
 • Adobe Analytics | Ιρλανδία, Google Analytics | ΗΠΑ - Ανάλυση στοιχείων ιστού
 • Sprinlr | ΗΠΑ, Olapic Inc. | ΗΠΑ - Ανάλυση μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Flurry | ΗΠΑ, Apps Flyer | Ισραήλ - Ανάλυση εφαρμογών σε κινητές συσκευές
 • Qualtrics LLC | ΗΠΑ – έρευνα, Βαθμολογία Net Promoter
 • act.3 | Γερμανία, cip Trademarketing GmbH | Γερμανία - Διαχείριση εκδηλώσεων
 • Neolane Ltd. | Γαλλία - Μάρκετινγκ
 • Batterii LLC | ΗΠΑ - Γνώση των καταναλωτών
 • TBWA Worldwide Inc. | ΗΠΑ, Media Monk Netherlands, IRIS | Αυστραλία - Οργανισμοί CRM
 • Olapic, Inc. | ΗΠΑ - Συνεργάτες υποστήριξης UGC
 • Συνδεδεμένες εταιρείες adidas | παγκοσμίως - Διαχείριση σχέσεων καταναλωτών
 • Teleperformance | Γερμανία - Εξυπηρέτηση πελατών
 • DHL | Γερμανία - Παράδοση προϊόντων
 • Feedzai | Γερμανία - Πρόληψη απάτης
 • PayPal | ΗΠΑ - Υπηρεσία πληρωμών
 • Apple Pay, Google Pay | ΗΠΑ - Πληρωμές μέσω κινητών συσκευών
 • Facebook (WhatsApp, Instagram) | ΗΠΑ - Διάδραση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2 | Ιρλανδία - Διάδραση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Twitter | ΗΠΑ - Διάδραση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Google | ΗΠΑ - Διάδραση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Runtastic GmbH | Αυστρία - Κοινότητα υγείας και φυσικής κατάστασης
 • Google Analytics | ΗΠΑ - Ανάλυση στοιχείων
 • Adobe Analytics | ΗΠΑ - Ανάλυση στοιχείων
 • Anatwine Limited | Ηνωμένο Βασίλειο - Εμπειρία καταναλωτή
 • MediaCom | Ηνωμένο Βασίλειο - Διαφημιστικός συνεργάτης
 • Salesforce - Λογισμικό CRM | Ανάλυση δεδομένων
 • Wunderman - Υπηρεσίες μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Fumbr Limited - Συνεργάτης πωλήσεων
 • Webhelp – Πάροχος υπηρεσιών πελατών
 • Fit Analytics GmbH – Πάροχος προτάσεων μεγέθους
 • Bazaarvoice, Inc | ΗΠΑ – Πάροχος ανάλυσης αξιολογήσεων
 • msople Inc | ΗΠΑ – Ανάλυση εφαρμογών για κινητές συσκευές
 • Amplitude Inc | ΗΠΑ – Ανάλυση εφαρμογών για κινητές συσκευές
 • Appsflyer Ltd | Ισραήλ – Εργαλεία ανάλυσης εφαρμογών για κινητές συσκευές
 • Visenze Pte. Ltd | Σιγκαπούρη - Πάροχος οπτικής αναζήτησης
 • Vyking Limited | Ηνωμένο Βασίλειο - Πάροχος υπηρεσιών επαυξημένης πραγματικότητας

 

 

Σε περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να χρησιμοποιηθούν από υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων που δεν ανήκουν στην adidas μέσω πλατφορμών, εφαρμογών ή αλλού για δικούς τους σκοπούς, συμβουλευτείτε τη Δήλωση απορρήτου του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων που δεν ανήκει στην adidas για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα.